Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania z Działania 5.1

30.07.2018

IZ RPOWP publikuje cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 5.1.

Cząstkowa lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 złożonych w terminie od 03.03.2017 r do 14.04.2017 r.

Typ projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby

Lista projektów (PDF 405 kB)

 

Poleć innym: