Cząstkowe wyniki konkursu na projekty dotyczące infrastruktury kształcenia zawodowego

13.09.2018

Instytucja Zarządzająca publikuje cząstkową listę projektów wybraną do dofinansowania w ramach naboru nr RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18 z Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania - część 3 (PDF 156 kB)

Poleć innym: