Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

05.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.1 (numer naboru RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17) przyjętą uchwałą Nr 306/4405/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2018 r.

IOK przedstawia również informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 363 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 244 kB)

Poleć innym: