Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.1

02.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.1 (numer naboru RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17) przyjętą uchwałą Nr 289/4076/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 4 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 395 kB)

Poleć innym: