Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.2

25.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.2 (numer naboru RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16) przyjętą uchwałą Nr 309/4505/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 lipca 2018 r.

Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 7 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania - część IV (PDF 382 kB)

Poleć innym: