Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

05.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.1 (numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17) przyjętą uchwałą Nr 306/4404/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2018 r.
Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 1 wniosku prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Częściowa lista projektów, które uzyskały dofinansowanie (PDF 361 kB)

Poleć innym: