Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.1

09.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.1 (numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17) przyjętą uchwałą Nr 291/4105/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 maja 2018 r.

Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 11 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 423 kB)

Poleć innym: