Częściowe rozstrzygnięcie konkursu na infrastrukturę ochrony zdrowia

21.11.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP podaje do wiadomości pierwszą część listy projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-003/18. Nabór dotyczył inwestycji służących przejściu z instytucjonalnej opieki zdrowotnej do opieki lokalnej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - część 1 (PDF 161 kB)

Poleć innym: