Częściowe rozstrzygnięcie konkursu na projekty dotyczące inwestycji w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii

02.10.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18.

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania - część 4 (PDF 163 kB)

Poleć innym: