Częściowe rozstrzygnięcie konkursu na organizację praktyk i staży dla uczniów szkół zawodowych

14.09.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia pierwszą część listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-005/17, przyjętą uchwałą Nr 317/4667/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 września 2018 r.

Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 7 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny - etap negocjacji.

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania - część 1 (PDF 436 kB)

Poleć innym: