Częściowe rozstrzygniecie w konkursie z Działania 7.1

18.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-004/17 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, cz. I” przyjętą uchwałą Nr 308/4474/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 lipca 2018 r.

Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 7 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny - etapu negocjacji.

Lista projektów (PDF 433 kB)

Poleć innym: