Częściowe wyniki oceny formalno merytorycznej w konkursie z Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

13.09.2018

Instytucja Zarządzająca publikuje drugą część listy projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej w ramach naboru nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18, wraz z wynikami oceny.

Cząstkowa lista projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej - część 2 (PDF 168 kB)

Poleć innym: