Czy od unijnej dotacji na realizację inwestycji w OZE zapłacimy VAT?

05.06.2018

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z dnia 11 maja 2018, przedstawionym w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21595 przez wiceministra Pawła Gruzę, unijne dotacje na realizację inwestycji w OZE wchodzą do podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania VAT obejmuje zapłatę za dostawę towarów lub usług, otrzymaną od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Wlicza się w to także subwencje (czyli dotacje) związane bezpośrednio z ceną.

Dotacja podlega więc opodatkowaniu jeśli ma bezpośredni związek z ceną dostarczonego towaru lub usługi świadczonej przez otrzymującego dotację. Stanowi bowiem wynagrodzenie płatne od osoby trzeciej w zamian za dostarczony towar lub usługę świadczoną przez otrzymującego dotację.

Ministerstwo Finansów podkreśla jednocześnie, że kwestia VAT-u od dotacji powinna być za każdym razem analizowana indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących danej sprawie.

Przypomnijmy, że problem VAT-u od dotacji na inwestycje w OZE dotyczy dofinansowywanych ze środków unijnych (w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) projektów polegających na zakupie i montażu instalacji OZE (głównie solarnych i fotowoltaicznych) na prywatnych posesjach. Wątpliwości dotyczą tego, czy VAT ma być płacony tylko od wkładu własnego mieszkańców danej gminy, czy opodatkowana ma być również dotacja.

Treść odpowiedzi Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Poleć innym: