Czysta woda w gminie Szczuczyn

11.07.2018

We wtorek, 10 lipca, Zarząd Województwa podpisał z przedstawicielami gminy Szczuczyn umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w ulicach: Grunwaldzkiej, Granicznej, Szczuki, Sienkiewicza, Kilińskiego, Łomżyńskiej, Nadstawnej, Krzywej, Przelotowej, Sportowej. Natomiast sieć wodociągowa będzie przebudowana w ulicach: Kilińskiego, Przelotowej, Krzywej, Sobieskiego, Łomżyńskiej. Ponadto zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody, ujęcie wody, a także miejska oczyszczalnia ścieków.

Ta inwestycja uporządkuje gospodarkę ściekami na terenie aglomeracji Szczuczyn oraz rozwiąże problem odprowadzania ścieków. To projekt kompleksowy, gdyż w wyniku jego realizacji aglomeracja będzie wyposażona we wszystkie niezbędne systemy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Wartość tej inwestycji wynosi 14,7 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP – 7,6 mln zł.

Poleć innym: