Diagnoza obszarów wiejskich. Recepta w Strategii

25.02.2019

Przedstawiciele Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego spotkali się w poniedziałek, 25 lutego, w urzędzie marszałkowskim z Arturem Kosickim, marszałkiem województwa i dyrekcją Departamentu Rozwoju Regionalnego. Tematem była konieczność zdiagnozowania i zaakcentowania najważniejszych potrzeb podlaskich gmin w aktualizowanej obecnie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Jak wynika z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, dwa obszary wymagają szczególnej interwencji na poziomie kraju i regionów. To obszary zagrożone trwałą marginalizacją: małe miasta do 20 tys. mieszkańców oraz obszary wiejskie (54 w naszym województwie) oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Spotkanie z przedstawicielami siedmiu takich podlaskich miast miało miejsce 11 lutego.

W poniedziałek przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego diagnozowali problemy terenów wiejskich i miejsko-wiejskich, omawiali potencjały i perspektywy rozwojowe obszarów wiejskich.

– Spotykając się z Wami, prowadzimy już po części nasze konsultacje społeczne z konkretnymi środowiskami, które uznajemy za istotne dla zrównoważonego rozwoju regionu – mówił podczas spotkania Artur Kosicki, marszałek województwa. –To ważne, by przy aktualizowaniu tak ważnego dokumentu dla przyszłości, jakim jest strategia, rozmawiać z pionu samorządu. Zrównoważony rozwój inaczej wygląda z perspektywy rządu, inaczej z samorządu, także gminnego. Chcemy poznać Wasze najważniejsze potrzeby, by móc zacząć działać.

– Jesteśmy reprezentantami wszystkich podlaskich gmin, pełnej różnorodności naszego województwa. Mamy wieloletnie doświadczenie w samorządzie, dokładnie znamy potrzeby naszych mieszkańców – mówił przewodniczący związku Grzegorz Jakuć. –  Nie ma co ukrywać, że to tej pory z wielu działań Regionalnego Programu Operacyjnego gminy wiejskie były wykluczone. Cieszę się, że jest szansa, by w przyszłej perspektywie to zmienić.

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, wyjaśniła, jakie wskaźniki w KSRR zdecydowały o wskazaniu 54 obszarów z województwa podlaskiego jako zagrożonych trwałą marginalizacją. To m.in. udział ludności w wieku poprodukcyjnym, saldo wymeldowań i zameldowań na pobyt stały, udział mieszkańców z wykształceniem wyższym, liczba korzystających z pomocy społecznej, PKB na mieszkańca, liczba bezrobotnych czy wysokość dochodów własnych gmin.

Wypracowane rozwiązania znajdą się w projekcie aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, której szerokie konsultacje społeczne zaplanowane są jeszcze w tym roku.

– Deklarujemy, że jeszcze w marcu przygotujemy stanowisko naszego związku. Będzie to kilka najważniejszych zagadnień, które dotyczą wszystkich gmin i na które powinny się znaleźć fundusze w przyszłym programie regionalnym – zapowiedział przewodniczący Jakuć.

Poleć innym: