Dodatkowy konkurs dla przedsiębiorców

29.01.2019

Na dzisiejszym posiedzeniu (29 stycznia) Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził zmiany w harmonogramie ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To dobra wiadomość zwłaszcza dla firm, które będą miały szansę otrzymać dotacje w konkursie na innowacje.

Nabór wniosków w ramach działania 1.3, czyli wspierania inwestycji w przedsiębiorstwach nie był ujęty w harmonogramie, który został zatwierdzony jeszcze w październiku ubiegłego roku. Zarząd Województwa, wychodząc naprzeciw potrzebom podlaskich przedsiębiorców, postanowił to zmienić. Dzięki temu w październiku zostanie otwarty konkurs, którego budżet wyniesie 40 mln zł. Skorzystają z niego firmy z sektora produkcyjnego, które będą miały pomysł na wdrożenie innowacji.

W harmonogramie pojawiły się też inne zmiany. Między innymi, na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w czerwcu zostanie uruchomiony konkurs z działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, w ramach którego zaplanowano nabór projektów, wspierających rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w powrocie na rynek pracy. Do rozdysponowania będą 4 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami w harmonogramie ogłaszania konkursów w ramach RPOWP 2014-2020 na stronie Harmonogramu.

Poleć innym: