Dotacja na założenie firmy

28.08.2018

Blisko milion złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafi do osób bezrobotnych z obszaru działania LGD Puszcza Białowieska. Dotacja zostanie przeznaczona na rozpoczęcie działalności.

Projekt zatytułowany Business Point Puszcza Białowieska prowadzi Fundacja Science Point, partnerem jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA w Suwałkach. Skierowany jest do mieszkańców: Hajnówki, Białowieży, Narwi, Narewki, Czyż, Czeremchy, Dubicz Cerkiewnych, Bielska Podlaskiego, Bociek, Orli, Kleszczel, chcących założyć działalność gospodarczą. Chodzi o osoby, które nie prowadziły takiej działalności przez ostatnie 12 miesięcy: bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy i jednocześnie spełniające jeszcze jeden z warunków, m.in., mają orzeczenie o niepełnosprawności, skończyły 50 lat, są długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu 60 osób skorzysta z porad zawodowych, natomiast 40 osób może liczyć na dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe. Wartość to 1 mln zł, dofinansowanie 977,5 tys. zł.

Poleć innym: