Dotacje dla parafii

15.11.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał prawie 350 tys. zł dofinansowania z programu regionalnego na remont i konserwację zabytkowych świątyń z terenu Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego w Sokółce za prawie 93 tys. zł dotacji zrealizuje drugi etap prac konserwatorskich ołtarza głównego kościoła. Obejmie on m.in. rekonstrukcję brakujących elementów ołtarza, rekonstrukcję polichromii i złoceń, uzupełnienie ubytków.

Również Parafia Prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie przeprowadzi drugi etap robót remontowo-konserwatorskich, ale na zewnątrz cerkwi – ścian, podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej. Dofinansowanie wyniesie ponad 129 tys. zł.

Remont przejdzie zabytkowy kościół w Majewie Kościelnym. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza planuje remont elementów tynkowanych ościeży okiennych, remont elewacji (ściana boczna i tylna nad zakrystiami), wykonanie spadków terenu z izolacją z folii, remont więźby dachowej. Na ten cel przyznano prawie 127 tys. zł dotacji.

Wszystkie projekty mają przyczynić się do zachowania cennego dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Ich łączna wartość to 460,5 tys. zł, dofinansowanie 348,7 tys. zł.

Poleć innym: