Dotacje na inwestycje zdrowotne

09.07.2018

W poniedziałek, 9 lipca, Zarząd Województwa podpisał umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego inwestycji w czterech placówkach: Białostockim Centrum Onkologii, Szpitalu Ogólnym w Kolnie, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

Wartość tych inwestycji to 27 mln zł, z czego dofinansowanie z RPOWP wynosi 15,4 mln zł.

– Poprawianie jakości opieki zdrowotnej w naszych jednostkach traktujemy bardzo poważnie, a dzięki podpisanym dzisiaj umowom na dofinansowanie, szpitale wojewódzkie i powiatowe będą mogły podnieść jakość usług medycznych – powiedział Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

– Te środki w pełni przeznaczone są na doposażenie, na rozwój szpitali. Dzięki dofinansowaniu z RPO możemy wpływać na zwiększenie możliwości technicznych, technologicznych szpitala, na wzrost jakości urządzeń, którymi szpitale dysponują. I przy tej okazji uśmiechamy się do strony rządowej, do NFZ, by wsparł nasze możliwości rozwoju szpitali, aby te urządzenia mogły jak najwięcej czynić dobra dla pacjentów – podkreślił z kolei Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

BCO zamierza poprawić jakość i dostępność zabiegów chemioterapii onkologicznej. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu centralnej pracowni leków cytostatycznych oraz przebudowie i adaptacji apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni. Inwestycja umożliwi zwiększenie liczby zabiegów chemioterapii onkologicznej wykonywanych zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym. Wartość projektu wynosi 13,1 mln zł, dofinansowanie – 6,8 mln zł.

Szpital w Kolnie przeprowadzi remont oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz sali pooperacyjnej, kupi również nowoczesne wyposażenie na potrzeby oddziału. Inwestycji kosztować będzie 3,8 mln zł, natomiast dofinansowanie pokryje 2,3 mln zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach doposaży i wymieni aparaturę medyczną w pracowni endoskopii oraz wykona tam remont. Poza tym, wymieni przestarzały aparat RTG w pracowni rentgenodiagnostyki i kupi aparaturę medyczną na potrzeby oddziału rehabilitacji oraz zakładu rehabilitacji leczniczej. Koszt tej inwestycji to 3,4 mln zł, a dofinansowanie 2,9 mln zł.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy przebuduje budynek na potrzeby oddziału ogólnopsychiatrycznego i oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Kupi również sprzęt medyczny niezbędny na tych oddziałach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. Koszt to 6,5 mln zł, a dotacja z RPOWP – 3,4 mln zł.

Szpitale te wzięły udział w konkursie na inwestycje zdrowotne. We wtorek, 10 lipca umowę na dofinansowanie z RPOWP podpisze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, a w środę, 11 lipca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Poleć innym: