Dotacje na odnawialne źródła energii, edukację zawodową oraz pomoc w powrocie do pracy

18.12.2018

We wtorek, 18 grudnia zostało podpisanych 7 umów na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ich wartość to 7,5 mln zł, dofinansowanie stanowi 4,56 mln zł. Beneficjentami są firmy, samorząd, Lokalna Grupa Działania oraz organizacja pozarządowa.

Oto szczegóły umów.

Beneficjent: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Tytuł projektu: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
Wartość projektu: 220,4 tys. zł
Dofinansowanie: 209,2 tys. zł

Dotacja na wsparcie kosztów bieżących umożliwi sprawne funkcjonowanie biura LGD - Kanał Augustowski i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju oraz systematyczne szkolenia dla pracowników. To z kolei przełoży się na sprawne udzielanie porad dla wnioskodawców z rejonu LGD.

Beneficjent: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Tytuł projektu: ZaPAL światełko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola
Wartość projektu: 292 tys. zł
Dofinansowanie: 276 tys. zł

Projekt skierowany jest do 30 osób z gminy Suchowola, będących w trudnej sytuacji życiowej. Skorzystają m.in. z terapii uzależnień, wsparcia psychologa, wezmą udział w kursach i stażach zawodowych. Celem jest wzrost ich aktywności społecznej i zawodowej.

Beneficjent: InterCamp Andrzej Gerłowski

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej
Wartość projektu: 211,2 tys. zł
Dofinansowanie: 146 tys. zł

Inwestycja polega na uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,99 kWp, która pozwoli na produkcję energii elektrycznej. Wyprodukowana energia w 75 proc. będzie przeznaczona na własne potrzeby, reszta zostanie sprzedana.

Beneficjent: Auto Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Tytuł projektu: Wykorzystanie na potrzeby własne energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł Salonu i Serwisu Toyota – Auto Park
Wartość projektu: 650,2 tys. zł
Dofinansowanie: 342,9 tys. zł

Projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 98,02 kW na dachu budynku przy ulicy Elewatorskiej 60 w Białymstoku. Instalacja będzie produkowała energię elektryczną ze słonecznej na potrzeby własne firmy.

Beneficjent: Powiat Sokólski

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim
Wartość projektu: 2 mln zł
Dofinansowanie: 1,7 mln zł

Sokólski projekt zakłada unowocześnienie pracowni i warsztatów do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce. Wyposażone zostaną pracownie kształcące uczniów w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik rolnik, technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Projekt ma na celu dopasowanie nauki zawodu do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Beneficjent: Hal-Gen E. I E. Pacewicz H. P. I P. Zembrowscy Spółka Jawna

Tytuł projektu: Wykorzystanie walorów naturalnych uzdrowiska Supraśl w celu zapewnienia rehabilitacji uzdrowiskowej i dziennej opieki seniorów
Wartość projektu: 1,5 mln zł
Dofinasowanie: 697,5 tys. zł

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury sanatorium Knieja (mającego status zakładu lecznictwa uzdrowiskowego) i dostosowanie jej do potrzeb osób starszych, aby zapewnić rehabilitację uzdrowiskową w ramach dziennego pobytu seniora. Budynek zostanie przebudowany, zostaną wydzielone gabinety, zamontowana winda, kupiony sprzęt rehabilitacyjny.

Beneficjent: Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Promostal Sp. z o. o. Sp.k. poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu i wzrost zatrudnienia
Wartość projektu: 2,7 mln zł
Dofinasowanie: 1,2 mln zł

Inwestycja polega na kupnie przecinarki plazmowej CNC, co umożliwi zastosowanie ekoinnowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym, przyczyni się do niezwykle precyzyjnego wykonanych wyrobów gotowych oraz do zwiększenia zdolności produkcyjnej zakładu.

 

Poleć innym: