Dotacje na odnawialne źródła energii i zajęcia w szkołach

07.12.2018

W tym tygodniu zostało podpisanych 12 kolejnych umów na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Beneficjent: Jazon Spółka z o. o.

Tytuł projektu: Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o. o

Wartość projektu: 500,1 tys. zł

Dofinansowanie: 285 tys. zł

Firma zamontuje instalację fotowoltaiczną, która będzie produkowała energię elektryczną o mocy 99,76 kWp wykorzystując promieniowanie słoneczne. Energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne firmy. Zmniejszy się również emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Beneficjent: Gmina Miejska Hajnówka

Tytuł projektu: Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka

Wartość projektu: 481,7 tys. zł

Dofinansowanie: 337 tys. zł

Projekt przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół na terenie miasta Hajnówka oraz wpięcie ich w istniejące systemy instalacji. Zostaną wykonane dwie kompletne instalacje o łącznej mocy 80 kW. Wytworzona energia będzie wykorzystana na potrzeby szkół.

 

Beneficjent: Marek Danilewicz

Tytuł projektu: Przepis na sukces

Wartość umowy: 339 tys. zł

Dofinansowanie: 322 tys. zł

Projekt jest adresowany do 38 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. autyzm, wady postawy, zaburzenia logopedyczne), a także rozwój kompetencji zawodowych w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 10 nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej. Nauczyciele wezmą udział w kursach, a uczniowie w zajęciach terapeutycznych, specjalistycznych, arteterapii, zajęciach korygujących wady postawy, logopedycznych, logorytmicznych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających dla uczniów zdolnych.

 

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”

Tytuł projektu: Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Łomży

Wartość projekt: 327,3 tys. zł

Dofinansowanie: 194,7 tys. zł

Inwestycja polega na modernizacji systemu podgrzewania wody oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Szmaragdowej 4 w Łomży. Budynek zarządzany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Perspektywa” w Łomży. Projekt ma na celu zmniejszenie energochłonności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Tytuł projektu: Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn

Wartość projektu: 555,5 tys. zł

Dofinansowanie: 301 tys. zł

Projekt polega na kupnie i montażu instalacji służących do produkcji energii opartej na źródłach odnawialnych. W Zespole Szkół w Drohiczynie zostanie zamontowana mikroinstalacja fotowoltaiczna wraz z termodynamicznym podgrzewaczem wody o mocy cieplnej 1,7 kW, w oczyszczalni ścieków w Drohiczynie mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 24,36 kWp, natomiast w stacji uzdatniania wody w Drohiczynie mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 23,2 kWp.

 

Beneficjent: Gmina Rajgród

Tytuł projektu: Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród

Wartość projektu: 602,5 tys. zł

Dofinansowanie: 342,5 tys. zł

Dzięki dotacji zostanie kupionych i zamontowanych 12 instalacji kolektorów słonecznych do podgrzania wody oraz 34 instalacji fotowoltaicznych do wytworzenia energii elektrycznej w domach mieszkańców.

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Getak’s” Spółka z o. o.

Tytuł projektu: Elektrownie fotowoltaiczne w firmie „Getak’s”

Wartość projektu: 778 tys. zł

Dofinansowanie: 411 tys. zł

Inwestycja polega na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 162 kW na dachach dwóch budynków firmy „Getak’s w Suwałkach. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne, jedynie nadwyżki energii będą wprowadzane do sieci.

 

Beneficjent: Darekco PHUP Klaudia Paszkiewicz

Tytuł projektu: Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Darekco PHUP Klaudia Paszkiewicz

Wartość projektu: 429,3 tys. zł

Dofinansowanie: 226,8 tys. zł

Projekt dotyczy montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 19,14 kW oraz elektrowni o mocy 38,28 kW do produkcji energii elektrycznej oraz instalacji dwóch pomp ciepła do podgrzania wody w budynku przedsiębiorstwa w Augustowie. W efekcie przedsiębiorstwo zmniejszy koszty funkcjonowania i zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo „ANSAM II” Alicja Domańska

Tytuł projektu: Montaż hybrydowego układu OZE na potrzeby własne Przedsiębiorstwa „ANSAM II” Alicja Domańska

Wartość projektu: 244,7 tys. zł

Dofinansowanie: 169 tys. zł

Projekt zakłada zakup i montaż hybrydowej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na własne potrzeby o łącznej mocy 25,5 kW. Wykonana zostanie instalacja na biomasę (zrębki gałęzi z drzew liściastych i iglastych) i zamontowane panele fotowoltaiczne.

 

Beneficjent: Gmina Zambrów

Tytuł projektu: Poprawa jakości środowiska w Gminie Zambrów poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest

Wartość projektu: 95 tys. zł

Dofinansowanie: 74,7 tys. zł

W ramach projektu zaplanowano odbiór z posesji mieszkańców gminy zdemontowanych pokryć dachowych zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwienie poprzez składowanie na wysypisku.

 

Beneficjent: Wojciech Andrzejuk ANDREW

Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna w firmie ANDREW

Wartość projektu: 76,2 tys. zł

Dofinansowanie: 40,2 tys. zł

Przedmiotem inwestycji instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku zakładu stolarskiego w Ogrodnikach o mocy nominalnej 10,4 kW.

 

Beneficjent: Piotr Czuł Zakład Ślusarski

Tytuł projektu: Energia słoneczna w Zakładzie Ślusarskim Piotr Czuł

Wartość dofinansowania: 123,2 tys. zł

Dofinansowanie: 75,1 tys. zł

Przedmiotem inwestycji jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kW na dachu budynku produkcyjno-usługowego, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Instalacja posłuży do produkcji energii elektrycznej.

Poleć innym: