Dotacje na projekty lokalne

17.05.2018

Rewaloryzacja zabytkowego budynku koszar w Grajewie oraz remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje – to projekty, które zatwierdził do dofinansowania Zarząd Województwa Podlaskiego na ostatnim posiedzeniu.

Zostały one wyłonione w konkursie zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Biebrzański Dar Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Grajewskie Centrum Kultury otrzyma dotację w wysokości ponad 720 tys. zł (wartość projektu: 1,4 mln zł) na wykonanie prac konserwatorskich i remontu zabytkowego budynku po dawnych koszarach, który znajduje się przy ulicy Legionistów 9 w Grajewie. Obecnie budynek jest użytkowany przez GCK, a inwestycja ma zwiększyć jego dostępność dla mieszkańców, turystów i wszystkich osób, które są zainteresowane dziedzictwem kulturowym regionu, także z niepełnosprawnościami. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 roku.

Gmina Szczuczyn zamierza wyremontować budynek świetlicy wiejskiej we wsi Skaje, w którym powstanie świetlica środowiskowa. Realizacja tego projektu ma się przyczynić do zwiększenia integracji społecznej lokalnej społeczności, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem, pochodzących z rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej. Wartość inwestycji to 95,9 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie prawie 50 tys. zł. Projekt ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Poleć innym: