Fabryka możliwości w gminie Sztabin

23.05.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie będzie realizować projekt skierowany do mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Dzięki temu przedsięwzięciu osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo będą mogły nabyć lub podnieść swoje kwalifikacje, zwłaszcza takie, które są poszukiwane na rynku pracy. Również bezrobotna młodzież będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, np. poprzez naukę języka angielskiego. Oprócz tego, dla młodych mieszkańców Sztabina przewidziane są szkolenia, kursy i warsztaty rozwijające ich pasje i uzdolnienia.

GOPS W Sztabinie chce objąć też wsparciem rodziny, które przeżywają różnego rodzaju trudności, po to by ich członkowie mogli poprawić swoje relacje rodzinne i społeczne.

Wartość projektu to ponad 244 tys. zł, dotacja z RPOWP wyniesie 231,5 tys. zł. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach konkursu zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Fundusz Biebrzański. Jego realizacja potrwa od września tego roku do czerwca 2019.

 

Poleć innym: