Firmy stawiają na badania i rozwój

30.04.2018

W rozwijaniu infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz prowadzeniu prac w tej dziedzinie pomagają fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ostatnich dniach umowy na realizację właśnie takich przedsięwzięć podpisały firmy: Pronar, CJS Aqua Electric, Intratel oraz Fortotech.

Na przykład, firma CJS Aqua Electric chce zapełnić niszę rynkową poprzez wprowadzenie do swojej oferty ekologicznych łodzi sportowych i wycieczkowych, wyposażonych w innowacyjny napęd. Dzięki dotacji z RPOWP będzie możliwe m.in. przetestowanie ich prototypów w warunkach laboratoryjnych. Wartość projektu to 4,3 mln zł, dofinansowanie – 2,9 mln zł.

Firma Intratel za prawie 3,4 mln zł dotacji (całkowita wartość: 4,4 mln zł) zamierza prowadzić badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowymi technologiami, związanymi ze świadczeniem usług transmisji i przechowywania danych w postaci chmury obliczeniowej. Badania obejmują kilka etapów: analizę opłacalności badań nad modelem chmury, opracowanie projektu logicznego myślenia, interfejsu komunikacyjnego oraz systemu bezpieczeństwa, aż po wykonanie projektów technicznych i budowę prototypu.

Z kolei firma Fortotech zrealizuje projekt polegający na opracowaniu ekoinnowacyjnych rozwiązań dla elektrowni wiatrowej z pionową osią obrotu. W tym celu zostanie stworzone zaplecze badawczo-rozwojowe, gdzie będą prowadzone prace nad tym rozwiązaniem. Powstanie też prototyp takiej instalacji wiatrowej. Wartość tego przedsięwzięcia to 2,6 mln zł. Dotacja z RPOWP wynosi 1,6 mln zł.

Warto podkreślić, że wyniki tych projektów będą innowacyjne na skalę krajową i światową

Poleć innym: