Forum Podlaskiej Sieci LGD – rok wdrażania RLKS – doświadczenia i wyzwania

21.09.2017

Zmiany w ustawie o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność i ustawie wdrożeniowej, ich wpływ na procedury Lokalnych Grup Działania, rewitalizacja, finansowanie a także zasady wypełniania dokumentacji – to tylko niektóre z tematów trwającego w Pilikach dwudniowego Forum Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

Pierwszego dnia Forum z uczestnikami spotkał się Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Wicemarszałek Maciej Żywno i Członek Zarządu Stefan Krajewski.

 - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, który odbywa się zgodnie z ideą LEADER jest dla mnie jednym z najważniejszych aspektów rozwijania obszarów wiejskich. Dzięki Lokalnym Grupom Działania mieszkańcy naszego województwa mogą blisko swego miejsca zamieszkania poszukiwać źródeł dofinansowania swych inicjatyw. Co istotne, sami mieszkańcy mają wpływ na zakres i sposób działań, które będą realizowane na ich terenie. Dzięki temu pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego wydawane są mądrze, zgodnie z lokalnymi potrzebami – podkreślał podczas otwarcia forum Jerzy Leszczyński.

Odbywające się dwa razy w roku Forum Lokalnych Grup Działania jest okazją do spotkań z ekspertami, wymiany doświadczeń, dyskusji m.in. o kwestiach finansowych i proceduralnych.

Wicemarszałek Maciej Żywno podczas powitania uczestników podniósł temat zmian w ustawie o RLKS, podkreślał też konieczność współpracy pomiędzy LGD-mi i Urzędem Marszałkowskim

- Organizatorem Forum jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ale to środowiska lokalnych grup działania ustalają tematy - mówił - Jako zarząd województwa jesteśmy gotowi do pomocy we wszelkich kwestiach, oczywiście przede wszystkim tych które zależą od nas – zaznaczył.

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski podczas forum LGD podkreślał,  że Podlaskie jest jednym z dwóch województw które wprowadziło wielofunduszowość RLKS oraz, że pierwsze wątpliwości w tej sprawie zostały rozwiązane.
- Dzięki spotkaniom takim jak odbywające się Forum, możemy wyjaśniać kwestie sporne i wątpliwości – mówił – Naszym wspólnym celem jest podnoszenie wyników województwa, a tego nie da się osiągnąć bez dobrej współpracy.  

Forum Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania jest organizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odbywa się dwa razy w roku, z inicjatywy Lokalnych Grup Działania. Tym razem przedstawiciele LGD-ów obradują w Pilikach w gminie Bielsk Podlaski. Spotkanie trwa od 20 do 21 września.

Poleć innym: