Informacja dotycząca konkursu ogłoszonego w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

11.07.2017

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości zaktualizowaną Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - zaktualizowana (PDF 431 kB)

Poleć innym: