Informacja dotycząca naboru wniosków Działanie 9.1 typ 11

27.08.2018

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-046/18 ogłoszonego w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 6 do Wezwania, tj. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania.

Zmiany w Załączniku nr 6 do Wezwania wynikają z podjęcia Uchwały nr 313/4586/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Poleć innym: