Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu dotyczącego zwiększenia zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy

02.10.2018

Instytucja Pośrednicząca RPOWP – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RPOWP nastąpi w październiku 2018 r., zaś nabór wniosków o dofinansowanie przewidziany jest na listopad/grudzień 2018 r.

Pełna treść komunikatu (DOCX 69 kB)

Poleć innym: