Jak pobudzić rozwój gospodarczy

27.09.2017

O pilotażowym projekcie, realizowanym w woj. podkarpackim i świętokrzyskim, opowiedział w Białymstoku Wofgang Münch, dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej. Zachęcał do korzystania z wypracowanych rozwiązań.

Wofgang Münch, nadzorujący nasz program w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej spotkali się we wtorek, 26 września z przedstawicielami Zarządu Województwa Podlaskiego, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, a także z dyrektorami urzędu marszałkowskiego, odpowiedzialnymi za wdrażanie RPOWP 2014-2020.

– Dziękuję panu Münchowi za to robocze spotkanie. Na pewno będzie dla nas bardzo pożyteczne, ponieważ uzyskamy informacje nie tylko na temat wdrażanego Programu, ale również perspektyw na przyszłość – powiedział witając gości gospodarz spotkania marszałek Jerzy Leszczyński.

Dobre praktyki w cenie

Wofgang Münch przedstawił projekt „Catching-up regions” (regiony, które doganiają), prowadzony w 2016 i 2017 roku. To wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz samorządów: woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego, przy udziale Banku Światowego. W czasie projektu przeprowadzono działania mające na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego obu regionów. – To przedsięwzięcia pilotażowe, ale zaprojektowane tak, by mogły być wdrażane w całej Polsce – zachęcał przedstawiciel KE.

– Kwestią nie jest, czy chcemy realizować te dobre praktyki, bo na pewno chcemy, lecz który obszar wybrać. Meldujemy się do działania – stwierdził wicemarszałek Maciej Żywno.

Przyspieszamy tempa

Podczas spotkania dyrektor Münch oraz zaproszeni goście zapoznali się ze stanem realizacji RPOWP. Wioletta Dąbrowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, poinformowała, że do tej pory zostały ogłoszone 183 konkursy oraz 53 nabory pozakonkursowe. Podpisanych zostało 506 umów o dofinansowanie z RPOWP – o wartości ponad 2 mld zł, których dofinansowanie wynosi 1,5 mld zł.

– Nasz program nabiera tempa. W każdym tygodniu podpisujemy nowe umowy – przyznał marszałek Jerzy Leszczyński.

Dyrektor Wioletta Dąbrowska przedstawiła również propozycje zmian, wynikające z kolei ze zmian Umowy Partnerstwa oraz wniosków z dotychczasowej realizacji RPO. Zakładają one wiele uproszczeń i usprawnień dla wnioskodawców. Proponowane jest też zwiększenie puli w ramach RPO na te zadania, które są bardzo potrzebne w regionie, np. na inwestycje w infrastrukturę kolejową, czy wykorzystanie energii słonecznej. Na propozycje te musi zgodzić się Komisja Europejska,

Przedstawiciele KE na Kongresie

Marszałek Jerzy Leszczyński na koniec spotkania zaprosił wszystkich na kontynuację tak ważnych rozmów podczas, zaczynającego się w środę w Białymstoku, Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Dyrektor Wolfgang Münch przyjechał do nas specjalnie w tym terminie, aby móc w nim uczestniczyć. To najważniejsza konferencja w Polsce Wschodniej na tematy gospodarcze, które są również bardzo istotne dla Komisji Europejskiej. Nasz makroregion już od 2007 roku korzysta ze specjalnego programu operacyjnego, współfinansowanego z Funduszy Europejskich, stworzonego specjalnie po to, by przyspieszyć rozwój Polski Wschodniej.

Wofgang Münch weźmie udział w inauguracji Kongresu, a także w panelu „Fundusze Europejskie i finansowanie inwestycji” (czwartek, godzina 15.30-17.00). W tym spotkaniu uczestniczyć będzie również kolejny bardzo ważny przedstawiciel Komisji Europejskiej – Wallis Goelen Vanderbrock, szefowa działu ds. Polski, Czech i Słowacji w dyrekcji zajmującej się sprawami społecznymi (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Poleć innym: