Jak polityka spójności wpływa na rozwój gospodarczy kraju i regionów

20.06.2018

O tym będą dyskutować przedstawiciele województw oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na spotkaniu w Supraślu.

Posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020 organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Odbędzie się ono 28-29 czerwca w Supraślu.

Wezmą w nim udział przedstawiciele ministerstwa oraz wszystkich województw, odpowiedzialni za ewaluację (proces, którego zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt, program, działanie osiągnęły zakładane cele) i ocenę polityki spójności wdrażanej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Specjalnym gościem spotkania będzie przedstawicielka Chorwackiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE, która zaprezentuje stanowisko Republiki Chorwackiej w sprawie projektów rozporządzeń UE na perspektywę finansową 2020+.

Uczestnicy spotkania będą dyskutować o kwestiach istotnych z punktu widzenia ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój gospodarczy kraju i regionów.

Poleć innym: