Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach

28.06.2018

W czwartek, 28 czerwca wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno podpisali z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem Suwałk umowę dotyczącą modernizacji opraw 2225 szt. oświetlenia ulicznego w mieście Suwałki. Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w mieście Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi (jak choćby emisja dwutlenku wegla) przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski.

Działania modernizacyjne przyczynią się do poprawy efektywność energetycznej oświetlenia ulicznego w Suwałkach. Stare oprawy niespełniające najnowszych norm generują zwiększone zapotrzebowanie na energię, przyczyniają się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podnoszą koszt utrzymania oświetlenia i tworzą niepożądane zjawiska, np. "zanieczyszczenie światłem".

Modernizacja polegać będzie na wymianie opraw sodowych i rtęciowych na oprawy LED, co pozwoli w znaczący sposób na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i eliminację ww. niepożądanych zjawisk. Modernizacji będzie podlegało 2225 opraw oświetlenia. Stare sodowe i rtęciowe oprawy oświetlenia ulicznego zostaną zastąpione nowoczesnymi oprawami typu LED o obudowie aluminiowej z autonomiczną redukcją mocy, w tym 5 lamp będzie zasilana panelami fotowoltaicznymi. 

Wartość projektu to 2,8 mln zł, dofinansowanie - 1,8 mln zł. Inwestycja będzie realizowana od czerwca tego roku do końca listopada 2019.

Poleć innym: