Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia, masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować

25.01.2019

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia, masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą się dowiedzieć, jak wydawane są pieniądze publiczne. Poniżej znajdziesz 10 zasad informacyjnych, o których musisz pamiętać jako beneficjent RPOWP 2014-2020

 Przekierowanie do artykułu 10 zasad działań informacji i promocji.

 

 1. Jak planować komunikację?

  Zaplanuj wcześniej działania, a skuteczniej wypromujesz Twój projekt. Przystępując do planowania, odpowiedz na następujące pytania:

  • Co chcesz osiągnąć?
  • Kogo chcesz zainteresować informacją o projekcie?
  • Jakie narzędzia możesz wykorzystać?
  • Jak zapewnić dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami?
  • Jakiego języka używać?
  • Jak możesz zmierzyć skuteczność swoich działań?
 2. Przygotowując wniosek o dofinansowanie:

  Przygotowując informacje do wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych wypełniasz pole dotyczący krótkiego opisu projektu. Zadbaj, by ta krótka charakterystyka Twojego przedsięwzięcia była przejrzysta i napisana prostym językiem. Unikaj skrótów i specjalistycznych zwrotów. W opisie uwzględnij najważniejsze elementy: cel główny, główne rezultaty, grupę docelową oraz główne zadania, które zostaną zrealizowane.

  Pamiętaj, że opis Twojego projektu będzie służył do celów promocyjnych i informacyjnych, a umieszczony będzie między innymi na liście beneficjentów Programu oraz ogólnopolskiej stronie Mapa dotacji.

 3. Ważne oznakowanie

  Realizując projekt wspólfinansowany z Funduszy Europejskich, musisz oznaczać swoje działania informacyjne i promocyjne. Umieść oznakowanie na dokumentach, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów. Musisz także oznaczać miejsce realizacji projektu.

  Oznaczamy także inne materiały: broszury, strony internetowe, materiały filmowe, listy obecności, czy prezentacje multimedialne. Listę pozostałych materiałów, na których musisz umieścić logotypy, znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (Podręczniku).

 4. Miejsce realizacji projektu

  Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca, w którym realizujesz projekt. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tysięcy euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

  Znaki musisz zawsze umieścić w widocznym miejscu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby logotypy i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

  Szczegóły dotyczące wymiarów i treści plakatów i tablic znajdziesz w Podręczniku.
 5. A na stronie internetowej…

  Masz stronę internetową? Jeśli tak, to umieść na niej krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę internetową.

 6. Jakie znaki stosować?

  Oznaczając projekty dofinansowane z RPOWP zastosuj w wersji kolorowej:

  • znak Funduszy Europejskich – Program Regionalny,
  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej (barwy RP),
  • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu),
  • herb województwa podlaskiego.

  Przykład zestawienia logotypów:

  Zestawienie znaków EFS

  Zauważ, że w umowach podpisanych po 1 stycznia 2018 musisz umieścić barwy RP. Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji czarno-białej i jednobarwnej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczać barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku.

 7. Dokumentuj

  Nie zapomnij udokumentować swoich działań komunikacyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić, jak spełniasz obowiązki informacyjne.

  Pamiętaj, że jako beneficjent możesz współpracować z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Planujesz uroczyste otwarcie projektu lub chcesz pochwalić się efektami wsparcia z Programu? Zachęcamy do poinformowania o tym Instytucję Zarządzającą RPOWP. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt.

 8. Kiedy rozpocząć?

  Jeśli masz obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej, musisz to zrobić w momencie rozpoczęcia robót budowlanych lub infrastrukturalnych. Jeśli Twój projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).

  Eksponuj tablicę informacyjną przez okres trwania prac aż do zakończenia projektu. Twoim obowiązkiem jest dbanie o jej stan techniczny. Ważne jest, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić. Jeżeli nie masz obowiązku umieszczania tablicy informacyjnej, wywieś plakat informacyjny. Umieść go w widocznym miejscu, nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania.

  Informacje o dofinansowaniu podawaj w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań komunikacyjnych. Tablicę informacyjną możesz przekształcić w tablicę pamiątkową, o ile została wykonana z wystarczająco trwałych materiałów.

 9. Czytelne znaki

  Umieść Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

 10. Dodatkowe działania

  Poza obowiązkowymi elementami, możesz dodatkowo:

  • umieścić naklejki lub tabliczki na maszynach, urządzeniach i sprzęcie kupionym w ramach projektu,
  • zrobić zdjęcia i umieścić ją na swoich stronach internetowych,
  • napisać o projekcie w mediach społecznościowych,
  • przygotować informację prasową i przekazać ją mediom,
  • zaprezentować projekt na spotkaniach, targach branżowych, wydarzeniach promujących projekty unijne.

  Ważne jest też, aby w przypadku projektów, które wpływają na społeczność lokalną, zainteresowane osoby miały łatwy dostęp do potrzebnych informacji.

  Weź pod uwagę to, że podając dodatkowe informacje o swoim projekcie możesz pozyskiwać odbiorców Twoich produktów i usług, które będą dostępne dzięki inwestycji. Możesz również nawiązać współpracę z innymi beneficjentami i instytucjami. Promuje to również Ciebie jako lidera zmian w danym sektorze lub w społeczności.

Gdzie szukać więcej informacji

Jeśli chcesz się dowiedzieć m.in.:

 • jak planować działania komunikacyjne,
 • jakich działań promocyjnych nie rekomendujemy,
 • jak oznaczać materiały w formie dźwiękowej,
 • czy na materiałach można umieścić inne znaki,
 • o innych szczegółowych informacjach,

Zachęcamy do zapoznania się z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Wskazówki dla beneficjentów RPOWP umieszczone są także na stronie dotyczącej obowiązków informacyjnych w projektach RPOWP 2014-2020.

Masz dodatkowe pytania dotyczące obowiązków informacyjnych?

Skontaktuj się z pracownikami Instytucji Zarządzającej RPOWP
Departament Rozwoju Regionalnego UMWP
ul. Poleska 89, Białystok
tel. 85 66 54 944

Poleć innym: