Kolejna wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej w Podlaskiem. Temat: realizacja RPO

04.10.2018

Dziś, 4 października, w urzędzie marszałkowskim odbywa się spotkanie z udziałem Wolfganga Muncha, zastępcy dyrektora ds. Polski w Komisji Europejskiej i Anny Modzelewskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE.

W spotkaniu biorą też udział wicemarszałek Maciej Żywno, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz dyrekcje departamentów odpowiedzialnych za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem tej wizyty jest omówienie aktualnego stanu wdrażania RPOWP oraz realizacji projektów pozakonkursowych. Dlatego goście z Komisji Europejskiej spotkali się również z beneficjentami tych projektów – przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i PKP PLK.

 

 

Poleć innym: