Kolejne umowy podpisane. Dotacje na diagnostykę nowotworów, „zieloną energię” i kulturę w gminach

21.12.2018

W czwartek i piątek, 20 i 21 grudnia, zostało podpisanych 18 umów na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ich wartość to 17 mln zł, a dofinansowanie wynosi 12,5 mln zł.

Umowy podpisały szpitale, samorządy, parafia i podlaskie przedsiębiorstwa. Przyznane dotacje zostaną przeznaczone na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w firmach, sprzęt do diagnostyki nowotworów w dwóch podlaskich szpitalach, inwestycje w gminnych ośrodkach kultury, remonty oraz pomoc w założeniu działalności gospodarczej.

Oto szczegóły umów:

Beneficjent: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości diagnostyki onkologicznej i onkologicznych procedur medycznych poprzez doposażenie Białostockiego Centrum Onkologii

Wartość projektu: 6,3 mln zł

Dofinansowanie: 5,3 mln zł

Projekt dotyczy doposażenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Onkologii Klinicznej w BCO w Białymstoku. Będą to wyroby medyczne pozwalające na poprawę jakości procesu diagnostycznego i terapeutycznego, a także wdrożenie mniej inwazyjnych i precyzyjnych technologii medycznych. Kupiony zostanie m.in.: cyfrowy mammograf z funkcją tomosyntezy i mammografii, stół do biopsji stereotaktycznej piersi z wyposażeniem, cyfrowy aparat RTG ze stołem cyfrowym, system stereotaktycznej biopsji prostaty, aparat do znieczuleń.

 

Beneficjent: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Tytuł projektu: Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii

Wartość projektu: 1,86 mln zł

Dofinansowanie: 1,58 mln zł

Szpital kupi nowoczesny sprzęt do diagnostyki obrazowej nowotworów: USG z elastografią, system tomosyntezy, przystawkę do biopsji stereotaktycznej. Dzięki tej inwestycji można będzie wcześniej wykrywać choroby nowotworowe i wdrażać leczenie.

 

Beneficjent: CDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Wymiana źródeł ciepła – dostawa i montaż kotła opalanego biomasą oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW w CDM Spółka z o. o. w Suwałkach

Wartość projektu: 841,2 tys. zł

Dofinansowanie: 437,2 tys. zł

Firma wybuduje instalację fotowoltaiczną o mocy 39,15 kWp na dachu budynku technicznego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzi modernizację dotychczasowego źródła ciepła (kocioł na biomasę) na potrzeby firmy.

 

Beneficjent: PH ALEX Tadeusz Ożarowski

Tytuł projektu: Montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 33 kW na budynkach przedsiębiorstwa PH ALEX Tadeusz Ożarowski w Kleosinie

Wartość projektu: 535,8 tys. zł

Dofinansowanie: 326,7 tys. zł

Projekt zakłada montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 33 kW każda, podłączonych do dwóch różnych przyłączy elektroenergetycznych. Instalacje będą wytwarzać energię na własne potrzeby firmy.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD w powiązaniu z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w wyniku doposażenia galerii im. Tamary Sołoniewicz w Narewce

Wartość projektu: 71,2 tys. zł

Dofinansowanie: 49,8 tys. zł

GOK kupi sprzęt audiowizualny, komputerowy oraz wyposażenie do organizacji ekspozycji, także plenerowych, na potrzeby Galerii im. Tamary Sołoniewicz w Narewce. Pozwoli to pokazać na wystawach eksponaty, które do tej pory, ze względu na brak sprzętu, były przechowywane w magazynie.

 

Beneficjent: Hajnowski Dom Kultury

Tytuł projektu: Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury

Wartość projektu: 152,5 tys. zł

Dofinansowanie: 118,9 tys. zł

Dom Kultury kupi sprzęt muzyczny oraz stroje ludowe. Zorganizuje warsztaty muzyczno-taneczne dla dzieci i młodzieży oraz zwiększy liczbę organizowanych imprez kulturalno-rekreacyjnych.

 

Beneficjent: Gmina Sejny

Tytuł projektu: Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy Domu Kultury w Berżnikach

Wartość projektu: 239,6 tys. zł

Dofinansowanie: 202,4 tys. zł

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Berżnikach. Zostanie wykonane ogrodzenie, wymieniona brama wjazdowa oraz furtki, utwardzony teren z kostki betonowej, schody w kierunku jeziora, altana, oświetlenie zewnętrzne, monitoring.

 

Beneficjent: Gmina Zambrów

Tytuł projektu: Utworzenie miejsca rekreacji wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki gm. Zambrów

Wartość projektu: 135,7 tys. zł

Dofinansowanie: 128,9 tys. zł

Zostanie zagospodarowany teren wokół świetlicy wiejskiej: zbudowane ogrodzenie, altana, plac zabaw i boisko do piłki nożnej.

 

Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Tytuł projektu: Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu kultywowania i zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kleszczele

Wartość projektu: 59 tys. zł

Dofinansowanie: 49,7 tys. zł

W ramach projektu zostanie utworzona pracownia garncarska – miejsce, w którym będzie można przeprowadzać warsztaty, opowiedzieć o tradycjach, metodach pracy, przedmiotach najczęściej wyrabianych przez miejscowych rzemieślników, zaprezentować zachowane wyroby garncarskie.

 

Beneficjent: Gmina Płaska

Tytuł projektu: Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych

Wartość projektu: 397,4 tys. zł

Dofinansowanie: 312 tys. zł

Gmina zainstaluje panele i kolektory fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych. Kolektory będą wykorzystywane do podgrzania wody (energia cieplna), zaś panele fotowoltaiczne – do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

 

Beneficjent: COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Tytuł projektu: Własny BIZNES gwarancją sukcesu

Wartość projektu: 523 tys. zł

Dofinansowanie: 491,5 tys. zł

Projekt, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Holos, zakłada pomoc w podjęciu działalności gospodarczej dla osób, które nie mają pracy i skończyły 30 lat. Mogą one liczyć na wsparcie w sporządzaniu biznesplanu i porady fachowców oraz na dotację inwestycyjną na podjęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe.

 

Beneficjent: Powiat Sokólski

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego

Wartość projektu: 557,3 tys. zł

Dofinansowanie: 188 tys. zł

Celem jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynku Zespołu Szkół w Sokółce oraz budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce o mocy nieprzekraczającej 40kW każdy. Poza tym powiat zakłada modernizację instalacji odgromowej w obu budynkach oraz oświetlenia w Zespole Szkół.

 

Beneficjent: Gmina Nowogród

Tytuł projektu: Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach – infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały

Wartość projektu: 800,5 tys. zł

Dofinansowanie: 326,4 tys. zł

Zostanie wybudowany Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach, z którego korzystać będą mieszkańcy wsi Grądy, Sławiec, Grzymały. Będzie to obiekt dostępny dla wszystkich, w którym będzie można spędzić czas.

 

Beneficjent: Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży

Tytuł projektu: Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki inwestycji w wyposażenie Białowieskiego Ośrodka Kultury

Wartość projektu: 60,6 tys. zł

Dofinansowanie: 49,7 tys. zł

Celem jest kupno sprzętu nagłaśniającego i wyposażenia do organizacji wystaw. Dzięki temu będą prowadzone warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, wystawy tematyczne, zwiększy się również liczba organizowanych imprez.

 

Beneficjent: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

Tytuł projektu: Rewitalizacja centrum Łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

Wartość projektu: 2,9 mln zł

Dofinansowanie: 2 mln zł

Projekt zakłada przebudowę i adaptację zniszczonego budynku biblioteki, m.in. remont pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku.

 

Beneficjent: Hańcza S.C. Stanisław Nowak, Jan Felicjan Nowak

Tytuł projektu: Montaż instalacji pomp ciepła powietrze/woda 20 kW zasilającej instalację CO i CWU (2x1000l) i instalacja zesp. paneli fotowoltaicznych do wspom. zasilania pomp ciepła w energię elektryczną o mocy do 40 kW (39,6 kW) w przedsiębiorstwie Hańcza S.C. S. Nowak, J.F. Nowak

Wartość projektu: 885,5 tys. zł

Dofinansowanie: 540 tys. zł

Projekt zakłada budowę hybrydowej centrali grzewczej z pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych (do wspomagania pomp), która to wyprodukuje energię elektryczną i cieplną. Centrala podgrzeje wodę użytkową i wodę grzewczą do centralnego ogrzewania. Nadmiar energii zostanie wykorzystany na potrzeby własne, tj. oświetlenie, bieżące zużycie energii.

 

Beneficjent: TOP DRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w firmie TOP DRUK

Wartość projektu: 252 tys. zł

Dofinansowanie: 133,1 tys. zł

Dotacja zostanie przeznaczona na komplet ogniw fotowoltaicznych o mocy 40 kW (42kWp) wraz z niezbędnym wyposażeniem, zamontowany na budynku firmy. Wyprodukowana energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne, co spowoduje spadek kosztów za energię elektryczną.

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce

Tytuł projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii w Rudce

Wartość projektu: 484,2 tys. zł

Dofinansowanie: 284 tys. zł

W ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Rudce zostanie przeprowadzony remont zabytkowego ogrodzenia kościoła i zagospodarowany teren wokół budynku.

Poleć innym: