Kolejne umowy podpisane. Na energię odnawialną, pomoc w znalezieniu pracy, kształcenie zawodowe i opiekę zdrowotną

21.11.2018

W ostatnich dniach zostały podpisane nowe umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 1. Beneficjent: POLNA DMOCHOWSKA Sp. j.
  • Tytuł projektu: „Redukcja kosztów energii elektrycznej w spółce POLNA DMOCHOWSKA poprzez zakup instalacji elektrycznej”
  • Wartość projektu: 214,6 tys. zł
  • Dofinansowanie: 139,6 tys. zł
  • Firma zrealizuje projekt polegający na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na terenie piekarni, mieszczącej się przy ul. Ciechanowieckiej w Czyżewie
 2. Beneficjent: JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Sp. j.
  • Tytuł projektu: „Wykorzystanie energii słonecznej przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna na potrzeby własne”
  • Wartość projektu: 235,5 tys. zł
  • Dofinansowanie: 143,6 tys. zł
  • W ramach inwestycji zostanie zbudowana mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,73 kWp. Pojawi się ona na dachu budynku firmy, znajdującym się w Białymstoku przy ul. Sejneńskiej.
 3. Beneficjent: Cemhurt Sp. z o. o.
  • Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Cemhurt Sp. z o. o.”
  • Wartość projektu: 516,9 tys. zł
  • Dofinansowanie: 308,8 tys. zł
  • Na dachu budynku spółki w Białymstoku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne o mocy 35 kW. Przedsiębiorstwo również zakupi i zamontuje pompę ciepła o mocy 40 kW.
 4. Beneficjent: Tomasz Kuczyński „Przedsiębiorstwo Abisko”
  • Tytuł projektu: „Wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej w firmie TOMASZ KUCZYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ABISKO”
  • Wartość projektu: 193,1 tys. zł
  • Dofinansowanie: 133,5 tys. zł
  • Projekt polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp na budynku firmy przy ul. Przędzalnianej w Białymstoku.
 5. Beneficjent: Pago Invest Sp. z o. o.
  • Tytuł projektu: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby PAGO Invest Sp. z o. o.”
  • Wartość projektu: 118,3 tys. zł
  • Dofinansowanie: 76,9 tys. zł
  • Na dachu siedziby firmy Pago Invest przy ul. Szkolnej w Suwałkach pojawi się instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,72 kWp.
 6. Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Tytuł projektu: „Instalacje OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa PGK w Sejnach”
  • Wartość projektu: 303,8 tys. zł
  • Dofinansowanie: 158,6 tys. zł
  • W ramach projektu powstanie instalacja fotowoltaiczna i kotłownia na biomasę, produkujące energię na potrzeby własne budynku administracyjnego przedsiębiorstwa (teren oczyszczalni ścieków w Marynowie). Obecnie całość energii pobieranej przez przedsiębiorstwo pochodzi ze źródeł konwencjonalnych. Realizacja tej inwestycji ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów funkcjonowania zakładu.
 7. Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
  • Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce ETAP I”
  • Wartość projektu: 209,9 tys. zł
  • Dofinansowanie: 148,5 tys. zł
  • W sokólskim szpitalu zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,0378 MWp, która będzie produkować prąd na potrzeby placówki. Nadwyżki z tej produkcji będą oddawane do sieci dystrybucyjnej. Inwestycja w OZE pozwoli zmniejszyć koszty działalności szpitala, zmniejszy też emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
 8. Beneficjent: Gmina Turośl
  • Tytuł projektu: „Słoneczne dachy w Gminie Turośl”
  • Wartość projektu: 374,8 tys. zł
  • Dofinansowanie: 259 tys. zł
  • Na budynkach należących do gminy pojawią się instalacje fotowoltaiczne. Skorzystają z nich szkoła podstawowa i gimnazjum w Turośli, urząd gminy, hydrofornia, oczyszczalnia ścieków oraz stacja uzdatniania wody. Łączna moc szczytowa systemów wyniesie 66,04 kW
 9. Beneficjent: Gmina Lipsk
  • Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk”
  • Wartość projektu: 861,2 tys. zł
  • Dofinansowanie: 614,2 tys. zł
  • Projekt przewiduje budowę infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej z OZE. Będzie to siedem instalacji fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na budynkach użyteczności publicznej.
 10. Beneficjent: Gmina Czyże
  • Tytuł projektu: „Słoneczna Szkoła – instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże”
  • Wartość projektu: 124,7 tys. zł
  • Dofinansowanie: 106 tys. zł
  • Na dachu zespołu szkół w Czyżach zostanie zamontowana mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 20,3 kWp. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wyeliminuje część energii produkowanej z węgla.
 11. Beneficjent: Miasto Suwałki
  • Tytuł projektu: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach”.
  • Wartość projektu: 7,9 mln zł
  • Dofinansowanie: 6,3 mln zł
  • Przy Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach powstanie nowy budynek warsztatowy, przeznaczony do praktycznej nauki zawodu. Zostanie w nim utworzonych 11 pracowni, z których skorzysta 88 uczniów, kształcących się w zawodach związanych ze specjalizacjami województwa podlaskiego, takich jak: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, stolarz. Z infrastruktury korzystać będą też uczniowie kształcący się w nowych zawodach: kierowca mechanik, blacharz samochodowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.
 12. Beneficjent: SP ZOZ Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
  • Tytuł projektu: „Opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
  • Wartość projektu: 10,6 mln zł
  • Dofinansowanie: 9 mln zł
  • Projekt zakłada remont i modernizację budynku pediatrii i remont specjalistycznych poradni dziecięcych oraz ich wyposażenie. Szpital kupi też sprzęt do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz specjalistycznych poradni dziecięcych. Inwestycja pozwoli na podniesienie jakości i zwiększenie dostępności wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad dzieckiem, kobietą w ciąży, połogu oraz kobiet cierpiących na schorzenia układu rozrodczego.
 13. Beneficjent: SP ZOZ w Sokółce
  • Tytuł projektu: „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”
  • Wartość projektu: 1,1 mln zł
  • Dofinansowanie: 911,6 tys. zł
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce kupi aparaturę i sprzęt medyczny na blok porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy, do poradni ginekologicznej oraz oddziału noworodkowego.
 14. Beneficjent: SP ZOZ w Mońkach
  • Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w SPZOZ w Mońkach, w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem, w ramach Poradni Dziecięcej (POZ) oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej (AOS)”
  • Wartość projektu: 693,3 tys. zł
  • Dofinansowanie: 589,3 tys. zł
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont pomieszczeń mieszkalnych szpitala na potrzeby trzech gabinetów poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny oraz aparaturę medyczną na potrzeby poradni dziecięcej i ginekologiczno-położniczej.
 15. Beneficjent: Gmina Puńsk
  • Tytuł projektu: „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”
  • Wartość projektu: 616,6 tys. zł
  • Dofinansowanie: 467,8 tys. zł
  • Projekt będzie realizowany na terenie gminy Puńsk, należącej do Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania”. Został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu organizowanego przez tą LGD. Projekt zakłada montaż 20 paneli fotowoltaicznych i 6 kolektorów słonecznych na posesjach należących do mieszkańców gminy.
 16. Beneficjent: Powiat hajnowski
  • Tytuł projektu: „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”
  • Wartość projektu: 779,5 tys. zł
  • Dofinansowanie: 441,9 tys. zł
  • Instalacje fotowoltaiczne zasilą w prąd cztery obiekty należące do powiatu hajnowskiego. Są to: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce oraz Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży.
 17. Beneficjent: Gmina Miastkowo
  • Tytuł projektu: „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo”
  • Wartość projektu: 277,4 tys. zł
  • Dofinansowanie: 190,5 tys. zł
  • W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje fotowoltaiczne na trzech obiektach w Miastkowie: urzędzie gminy, budynku socjalno-magazynowym przy boisku oraz na budynku stacji uzdatniania wody.
 18. Beneficjent: Gmina Perlejewo
  • Tytuł projektu: „Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo”
  • Wartość projektu: 186,1 tys. zł
  • Dofinansowanie: 119,7 tys. zł
  • W Perlejewie prąd wytworzony przez zakupione w ramach projektu instalacje fotowoltaiczne zasili budynek urzędu gminy, szkołę podstawową oraz gimnazjum.
 19. Beneficjent: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
  • Tytuł projektu: „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”
  • Wartość projektu: 1,2 mln zł
  • Dofinansowanie: 1,1 mln zł
  • OWOP wraz z partnerami – gminą Grajewo, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie i miastem Grajewo – zrealizuje projekt skierowany do 50 mieszkańców, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zaplanowano w nim m.in. warsztaty rozwoju osobistego i trening umiejętności społecznych, specjalistyczne poradnictwo, udział w terapii psychologicznej, a także kursy zawodowe, staże i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 

 

Poleć innym: