Kolejny wtorek, kolejne dotacje. Na szkoły, odnawialną energię, inwestycje i aktywizację zawodową

16.10.2018

15,6 milionów złotych – tyle wyniesie dofinansowanie 18 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, na których realizację dziś, 16 października, Zarząd Województwa podpisał umowy. Ich wartość to 19,3 mln zł.

Umowy z beneficjentami podpisywali wicemarszałkowie województwa – Maciej Żywno i Anna Naszkiewicz, a także członek zarządu Stefan Krajewski.

Beneficjenci oraz Zarząd Województwa pozują do zdjęcia

Cieszę się z kolejnego spotkania z naszymi beneficjentami. Jestem pewien, że środki, które państwo otrzymujecie trafiają w dobre ręce – mówił marszałek Żywno – Życzę bezproblemowej realizacji przedsięwzięć i jak zwykle, liczę na sprawne rozliczenie projektów.

Warto zauważyć, że w każdy wtorek z funduszami jest piękna, słoneczna pogoda. To dobrze wróży – żartował Maciej Żywno.

A oto projekty, ma których realizację, dziś Zarząd Województwa podpisał umowy.

 • Beneficjent: Gmina Bargłów Kościelny

  Tytuł projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bargłów Kościelny

  Wartość projektu: 413,6 tys. zł

  Dofinansowanie: 235,3 tys. zł

  Projekt zakłada montaż 2 zestawów kolektorów słonecznych oraz 4 kompletów paneli fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Bargłów Kościelny. Kolektory będą podgrzewać wodę w Zespole Szkół i Urzędzie Gminy, natomiast panele wyprodukują energię elektryczną w tych dwóch budynkach oraz punkcie przedszkolnym i oczyszczalni ścieków.

 • Beneficjent: Dorota Stasiełuk – Stacja Paliw

  Tytuł projektu: Instalacje fotowoltaiczne w firmie Stacja Paliw Dorota Stasiełuk

  Wartość projektu: 165,4 tys. zł

  Dofinansowanie: 100,8 tys. zł

  Inwestycja ma na celu budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych umożliwiających produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. Instalacje dostarczą energię elektryczną, pokrywając w ten sposób część potrzeb własnych firmy. W ramach projektu zostaną wybudowane dwie: mikroinstalacje fotowoltaiczne: jedna o mocy 10,73 kW w Suchowoli i druga o mocy 12,76 kW w Korycinie.

 • Beneficjent: Tent Grupa Spółka z o. o.

  Tytuł projektu: Wykorzystanie OZE w Tent Grupa sp. z o. o.

  Wartość projektu: 276,8 tys. zł

  Dofinansowanie: 180 tys. zł

  W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana instalacja odnawialnych źródeł energii o mocy 39,73 kWp, która posłuży do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy.

 • Beneficjent: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Realizator: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

  Tytuł projektu: Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

  Wartość projektu: 1,6 mln zł

  Dofinansowanie: 1,35 mln zł

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie zostanie wyposażony w sprzęt, urządzenia i narzędzia do praktycznej nauki zawodu, przebudowane zostaną warsztaty i pracownie szkolne. Celem jest stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistych warunków i narzędzi pracy zawodowej.

 • Beneficjent: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

  Tytuł projektu: Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego

  Wartość projektu: 3,7 mln zł

  Dofinansowanie: 3,2 mln zł

  Projekt polega na kupnie aparatury medycznej do oddziałów: noworodkowego, dziecięcego oraz ginekologiczno-położniczego. Szpital posiada przygotowane i przystosowane pomieszczenia do montażu tego sprzętu, dlatego nie są konieczne żadne prace adaptacyjne.

 • Beneficjent: Gmina Mały Płock

  Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

  Wartość projektu: 43 tys. zł

  Dofinansowanie: 36,5 tys. zł

  Dzięki dotacji powstanie siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Małym Płocku. Wyposażona zostanie m.in. w: zestaw do wyciskania, wahadło, biegacz, prasę nożną, motyl klasyczny, trister i narty biegówki.

 • Beneficjent: Gmina Mały Płock

  Tytuł projektu: Rogienice Wielkie przyjazne młodym

  Wartość projektu: 59,4 tys. zł

  Dofinansowanie: 50,5 tys. zł

  Projekt polega na budowie i wyposażeniu placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej. Plac zostanie utwardzony kostką betonową, zostaną wybudowane chodniki i ogrodzenie, a plac zostanie wyposażony w urządzenia do ćwiczeń i zabawy: biegacz, wahadło, orbitek, zestaw sprawnościowy, piaskownicę i karuzelę.

 • Beneficjent: Gmina Mały Płock

  Tytuł projektu: Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku

  Wartość projektu: 99 tys. zł

  Dofinansowanie projektu: 84,1 tys. zł

  Zostanie uporządkowany teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku. Powstaną chodniki, grill, miejsce na ognisko, altanka oraz plac zabaw.

 • Beneficjent: Gmina Stawiski

  Tytuł projektu: Rewitalizacja parku w Stawiskach

  Wartość projektu: 856,4 tys. zł

  Dofinansowanie: 325,4 tys. zł

  Celem jest rewitalizacja parku w Stawiskach, polegająca na: budowie nowych urządzeń małej architektury, wykonaniu utwardzonych ścieżek i placów, rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remoncie istniejącego pomnika.

 • Beneficjent: Powiat Moniecki

  Tytuł projektu: Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach

  Wartość projektu: 5,3 mln zł

  Dofinansowanie: 4,5 mln zł

  Projekt polega na utworzeniu Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, które powstanie przy ul. Szkolnej 23 oraz przy ul. Tysiąclecia 15a w Mońkach. Na działce obok warsztatów szkolnych przy ul. Szkolnej 23 zostanie wybudowana hala napraw pojazdów wielkogabarytowych, a budynek warsztatów będzie wyremontowany. Natomiast w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15a zostanie zaadoptowana kuchnia na warsztaty gastronomiczne.

 • Beneficjent: Fundacja Dialog

  Tytuł projektu: Druga szansa

  Wartość projektu: 1,56 mln zł

  Dofinansowanie: 1,3 mln zł

  Wparciem zostanie objętych 50 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Skorzystają one z porad psychologicznych, zawodowych i szkoleń. Będą nabywać umiejętności w kierunkach: gastronomicznym, krawieckim, drogowo-remontowym, animacyjnym i biurowym.

 • Beneficjent: Gmina Czarna Białostocka

  Tytuł projektu: Przygotowanie przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

  Wartość projektu: 1,44 mln zł

  Dofinansowanie: 832,5 tys. zł

  Zostanie utworzonych 47 miejsc w Przedszkolu „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej. W tym celu będzie przebudowane i rozbudowane istniejące przedszkole. Powstaną nowe sale dydaktyczne, zaplanowano również trzy place zabaw: dwa małe na piasku i jeden duży na trawie.

 • Beneficjent: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

  Tytuł projektu: Razem w przyszłość – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Wartość projektu: 944 tys. zł

  Dofinansowanie: 882,5 tys. zł

  Projekt jest skierowany do 50 mieszkańców powiatów: miasta Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego (gminy Puńsk i miasta Sejny) oraz grajewskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dla każdej z tych osób zostaną wypracowane sposoby powrotu do aktywnego życia społecznego i zawodowego, poza tym uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych,

 • Beneficjent: Powiat Sokólski

  Tytuł projektu: Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego

  Wartość projektu: 943 tys. zł

  Dofinansowanie: 896 tys. zł

  Odbiorcami tego projektu będzie 25 rodzin zastępczych oraz 45 dzieci i młodzieży, przebywających w tych rodzinach, z powiatu sokólskiego. Są to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt ma wzmocnić kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców. Dzieci zostaną objęte opieką. Trzech pracowników ośrodka pomocy rodzinie przejdzie szkolenie, by lepiej opiekować się podopiecznymi. Powstanie również Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 • Beneficjent: Gmina Turośń Kościelna

  Tytuł projektu: Poznaję siebie, myślę i działam

  Wartość projektu: 88,2 tys. zł

  Dofinansowanie projektu: 82,3 tys. zł

  Prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla 50 dzieci (w wieku 3-5 lat) i szkolenia dla 6 nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. Przedszkolaki wezmą udział w: zajęciach plastyczno-krawieckich, muzyczno-ruchowych, z bajkoterapii, matematycznych, kulinarnych. Z kolei nauczyciele nauczą się wykorzystywać komputery w edukacji przedszkolnej oraz dowiedzą się, na czym polega cyberbezpieczeństwo.

 • Beneficjent: Instytut Rozwoju Gospodarczego

  Tytuł projektu: Staże kluczem do zawodu

  Wartość projektu: 374,3 tys. zł

  Dofinansowanie: 355,2 tys. zł

  Projekt skierowany do 25 słuchaczy kierunków: technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy w Educentrum Policealnej Szkole Medycznej w Białymstoku. Przy współpracy z pracodawcami będą realizowane staże zawodowe, które zwiększą szanse uczniów na regionalnym rynku pracy. Staże będą realizowane w Białymstoku u następujących pracodawców: w Studiu Specjalistycznej Rehabilitacji przy ul. Świerkowej, Hotelu Gołębiewski przy ul. Pałacowej, w Gabinecie Fizjoterapii Specjalistycznej „Symetria” przy ul. Swobodnej, w Stowarzyszeniu “My dla innych”, przy ul. Antoniuk Fabryczny w Domu Pomocy Społecznej, przy Szosie Baranowickiej, w Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, przy ul. Proletariackiej.

 • Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach

  Tytuł projektu: „Świadczenie usług opiekuńczych przez Suwalskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

  Wartość projektu: 416 tys. zł

  Dofinansowanie: 395,2 tys. zł

  Projekt zakłada utworzenie trzech miejsc stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego ze świadczeniem usług opiekuńczych w wynajętym przez Stowarzyszenie mieszkaniu. Korzystać z tych miejsc będzie 10 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zamieszkujących powiat suwalski, sejneński i miasto Suwałki. W zakres projektu wchodzi także remont wynajętego mieszkania (dostosowanie do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), dowóz podopiecznych oraz szkolenia pracowników w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

 • Beneficjent: Stowarzyszenie EuroPartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

  Tytuł projektu: Otwórz drzwi i pracuj!

  Wartość projektu: 984 tys. zł

  Dofinansowanie: 925 tys. zł

  Projekt zakłada wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i miasta Łomża. Będą uczestniczyć w zajęciach z reintegracji, a także szkoleń i staży zawodowych. Celem jest powrót tych osób na rynek pracy.

Poleć innym: