Kolejny wtorek. Kolejne miliony z RPOWP na rozwój

18.09.2018

18 września wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno podpisali umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego rozwoju edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii, m.in. w przedsiębiorstwach.

Umów zostało podpisanych 10, ich wartość to 8,8 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 5,6 mln zł.

– Kontynuujemy naszą tradycję „dynamicznych” wtorków. Najpierw podpsujemy z państwem umowy, potem mamy obrady zarządu. Nas to cieszy – powiedziała wicemarszałek Anna Naszkiewicz. – Życzymy sprawnej realizacji projektów i uzyskania zakładanych efektów.

– To dobre umowy na dobre przedsięwzięcia: szkoły, przedszkola, odnawialne źródła energii. Gratulujemy i życzymy powodzenia we wdrażaniu – stwierdził wicemarszałek Maciej Żywno.

A oto projekty, na których dofinansowanie, zostały podpisane właśnie umowy.

Beneficjent: Miasto Białystok

Tytuł projektu: Zespół Szkól Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji

Wartość projektu: 3,2 mln zł

Dofinansowanie: 2,7 mln zł

Przeprowadzony zostanie remont budynku warsztatowo dydaktycznego oraz sali B12 w budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 1 w Białymstoku. Obiekty będą dostosowane do potrzeb kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz technik automatyk. Zostanie również kupione wyposażenie bazy dydaktyczno-technicznej oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Ten projekt inwestycyjny jest uzupełnieniem części „miękkiej”, która zakłada: rozszerzenie oferty edukacyjnej o dwa nowe kierunki nauczania: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz technik automatyk, a także udział uczniów w kursach, stażach, spotkaniach z pracodawcami, zajęciach dodatkowych oraz szkoleń dla nauczycieli.

 

Beneficjent: Powiat Suwalski

Tytuł projektu: Zawodowa Dowspuda

Wartość projektu: 560,6 tys. zł

Dofinansowanie: 522,6 tys. zł

Dzięki dotacji 60 uczniów Technikum w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie skorzysta z kursów i doradztwa zawodowego, z zajęć rozwijających i wyrównawczych, staży i praktyk zawodowych. Czworo nauczycieli kształcenia praktycznego przejdzie szkolenia, dzięki którym podniesie kwalifikacje. A szkoła zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

 

Beneficjent: Powiat Sokólski

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Wartość projektu: 94 tys. zł

Dofinansowanie: 89 tys. zł

Projekt ma na celu dostosowanie ośrodka do potrzeb czterech wychowanków przedszkola z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedszkole Specjalne w Sokółce zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne, terapeutyczne, sprzęt multimedialny i informatyczny. Dwoje nauczycieli skorzysta ze szkoleń, które pomogą w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami.

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Turystyczne „Wigry” Sp. z o. o.

Tytuł projektu: Droga do sukcesu!

Wartość: 159,5 tys. zł

Dofinansowanie: 151,5 tys. zł

42 uczniów Szkoły Podstawowej w Karolinie skorzysta z zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne, rozwijających uzdolnienia, podnoszących kompetencje cyfrowe. Uczniowie wezmą udział również w wyjeździe edukacyjnym. Nauczyciele przejdą szkolenia, na przykład z programowania.

 

Beneficjent: Gmina Łapy

Tytuł projektu: Otwarte drzwi - edycja IV

Wartość projektu: 131,4 tys. zł

Dofinansowanie: 120 tys. zł

W ramach projektu zostanie rozszerzona oferta przedszkolna w sześciu ośrodkach wychowania przedszkolnego, skorzysta z niej 250 dzieci. Będą uczestniczyć w zajęciach przedsiębiorczo-matematyczno-eksperymentalno-doświadczalnych, z języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Ośrodki zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. Projektem zostaną objęte: Przedszkole nr 1 w Łapach, Przedszkole nr 2 w Łapach, Oddział przedszkolny przy SP w Łupiance Starej, Oddział przedszkolny przy SP w Uhowie, Oddział przedszkolny przy SP nr 3 w Łapach, Oddział przedszkolny przy SP w Płonce Kościelnej.

 

Beneficjent: Auto Hobby Sp. z o. o.

Tytuł projektu: Zielona energia w firmie Auto Hobby Sp. z o. o.

Wartość projektu: 229,4 tys. zł

Dofinansowanie: 121,2 tys. zł

Inwestycja polega na budowie jednostki wytwarzania energii elektrycznej o mocy 39,44kW wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Dzięki temu będzie wytwarzana energia elektryczna z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

 

Beneficjent: Ośrodek Turystyczny „KUKLE” Zygmunt Modzelewski

Tytuł projektu: Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Ośrodka Turystycznego Kukle

Wartość projektu: 264,5 tys. zł

Dofinansowanie: 182,7 tys. zł

Zostaną kupione i zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocy 40,0 kWp. Wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystana na potrzeby Ośrodka Turystycznego „Kukle”.

Beneficjent: SICAR Michał Racis

Tytuł projektu: : „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez SICAR MICHAŁ RACIS”

Wartość projektu: 1,9 mln zł

Dofinansowanie: 772,5 tys. zł

W ramach projektu zostaną zamontowane dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 39,73 kW każda oraz pompa ciepła o mocy 270 kW. Instalacje wykorzystają energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, a pompa będzie źródłem ogrzewania i podgrzania wody.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

Tytuł projektu: Budowa elektrowni wodnej i słonecznej „Siemiatycze 1” na potrzeby stacji SUW przy ul. Sportowej

Wartość projektu: 668,5 tys. zł

Dofinansowanie: 135,9 tys. zł

W ramach projektu planowana jest budowa dwóch obiektów: małej elektrowni wodnej i elektrowni fotowoltaicznej. Obie instalacje zostaną włączone w układ zasilania stacji uzdatniania wody i będą pracowały na pokrycie jej potrzeb energetycznych. Przewiduje się również, że niewielka część wytworzonej energii zostanie wyprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Łączna moc elektryczna obu instalacji wynosi 39 kWe, zaś planowana produkcja energii to 58.984 kWh/a.

Beneficjent: Opony Przemysłowe Mariola Koc-Czyżewska

Tytuł projektu: Redukcja kosztów działalności firmy Opony Przemysłowe poprzez inwestycję w elektrownię fotowoltaiczną

Wartość projektu: 1,6 mln zł

Dofinansowanie: 850 tys. zł

Projekt polegać będzie na kupnie i montażu naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 330,6 kWp, wspomagającej zasilanie elektryczne zespołu zabudowań oraz linii produkcyjnych, usytuowanej na terenie zakładu produkcyjnego w Kleszczelach.

Poleć innym: