Kolejny wtorek, kolejne umowy na inwestycje. W szkołach, szpitalach i przedsiębiorstwach

02.10.2018

Lepsza jakość kształcenia w szkołach, wsparcie bezrobotnych w powrocie na rynek pracy, montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, nowe poradnie w szpitalach – na takie projekty Zarząd Województwa przeznaczył blisko 9 milionów dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Wczoraj Zarząd Województwa podpisał, jak co wtorek, umowy na dofinansowanie projektów z RPOWP. Tym razem było ich 10, wartość wyniosła 9,7 mln zł, a dofinansowanie 8,8 mln zł.

– Ogromnie się cieszę z dobrych przedsięwzięć, które Państwo zrealizujecie – tak przywitał beneficjentów wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno. – Szczególnie jestem zadowolony z tego, że przedsiębiorcy inwestują w odnawialne źródła energii. Bo to najlepsza rekomendacja opłacalności oze w regionie. Jeśli przedsiębiorcy decydują się na takie inwestycje, to widzą w tym korzyść.

Wicemarszałek pogratulował również samorządom i szkołom udanych projektów. W podpisaniu umów ze strony Zarządu wzięli udział również wicemarszałek Anna Naszkiewicz i członek Zarządu Stefan Krajewski.

Beneficjent: Powiat Zambrowski

Tytuł projektu: Czerwoniak szansą na nowe kompetencje

Wartość projektu: 277,7 tys. zł

Dofinansowanie: 263,8 tys. zł

Wsparciem zostanie objętych 90 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie oraz 30 nauczycieli (ze wszystkich profili kształcenia, jednak preferowane będą osoby 55+). Uczniowie wezmą udział w zajęciach rozwijających (np. z chemii, biologii, matematyki, geografii, języka angielskiego), poszerzających zainteresowania, opartych na metodzie eksperymentu, w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (m.in. z biologii, chemii, języków obcych). Skorzystają również z porad zawodowych. Kadra pedagogiczna podszkoli kompetencje, m.in. z obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego. Organizowane będą wyjazdy edukacyjne, np. do Centrum Nauki Kopernik, obozy naukowe. Zostaną też doposażone pracownie: informatyczna, biologiczna, chemiczna, geograficzna.

Beneficjent: Miasto Siemiatycze

Tytuł projektu: Dla Siemiatycz razem

Wartość projektu: 365,9 tys. zł

Dofinansowanie: 347,6 tys. zł

Pomoc skierowana będzie do 44 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, długotrwale bezrobotnych. Skorzystają one z doradztwa zawodowego, warsztatów: wzmacniających kompetencje społeczne w odniesieniu do rodziny, profilaktyki agresji i wiedzy z zakresu prawa, wezmą udział w szkoleniach, kursach (np. na opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, brukarza, pomoc kuchenną) i stażach zawodowych.

Beneficjent: Gmina Augustów

Tytuł projektu: Dziś nauka, jutro sukces

Wartość projektu: 236,4 tys. zł

Dofinansowanie: 223,6 tys. zł

Z projektu skorzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. majora H. Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie. Dzieci wezmą udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia (m.in. z przyrody i języka angielskiego), a także w dydaktyczno-wyrównawczych (z języka angielskiego, przyrody, matematyki, informatycznych (w tym z nauki programowania). Nauczyciele uczestniczyć będą w warsztatach informatycznych, a szkoły zyskają sprzęt komputerowy.

Beneficjent: Gmina Augustów

Tytuł projektu: Małymi krokami w przyszłość

Wartość projektu ogółem: 72,4 tys. zł

Dofinansowanie: 68,1 tys. zł

Dzięki dofinansowaniu, można będzie dostosować miejsca wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego oraz Oddziale Przedszkolnym w miejscowości Netta do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i zorganizować zajęcia wyrównawcze dla sześciorga maluchów ze zdiagnozowanymi deficytami.

Beneficjent: Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

Tytuł projektu: Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie

Wartość projektu: 3,2 mln zł

Dofinansowanie: 2,7 mln zł

W szpitalu zostanie utworzona pracownia angiografii cyfrowej, na potrzeby której zostaną dostosowane pomieszczenia oddziału internistyczno-kardiologicznego. Poza tym szpital kupi system angiografii cyfrowej i wyposażenie pracowni oraz aparat USG Dopplera do poradni chirurgii ogólnej.

Beneficjent: Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z o.o.

Tytuł projektu: Przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zambrowie – Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Pediatryczny

Wartość projektu: 4,9 mln zł

Dofinansowanie: 4,2 mln zł

Projekt polega na przebudowie i doposażeniu oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału pediatrycznego, doposażeniu gabinetu ginekologicznego i pracowni rehabilitacji i fizjoterapii dla dzieci.

 

 

Beneficjent: Ministerstwo Środowiska

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym w Białowieży

Wartość projektu: 1,3 mln zł

Dofinansowanie: 1,1 mln zł

Planowana jest przebudowa budynku kotłowni wraz ze zmianą użytkowania części pomieszczeń na cele dydaktyczne. Powstaną i zostaną wyposażone pracownie: użytkowania i ochrony lasu oraz maszynoznawstwa. Z pracowni będą korzystać uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży podczas zajęć praktycznych.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Demex” Jerzy Demiańczuk

Tytuł projektu: Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Demex” Jerzy Demiańczuk

Wartość projektu: 202,9 tys. zł

Dofinansowanie: 107,2 tys. zł

Inwestycja polega na budowie dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 30,74 kW do produkcji energii elektrycznej. Poza tym zostanie kupiona pompa ciepła o mocy 2,9 kW i będzie służyła jako źródło ogrzewania. Dzięki temu zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do środowiska.

Beneficjent: Pensjonat „U Marianny” Klepaccy. S. C.

Tytuł projektu: Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby Pensjonatu u Marianny

Wartość projektu: 358,2 tys. zł

Dofinansowanie: 233 tys. zł

W ramach projektu zostanie kupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,44 kWp. Panele będą zamontowane na konstrukcji wolnostojącej.

Beneficjent: Gmina Miasto Augustów

Tytuł projektu: Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa

Wartość projektu: 2,6 mln zł

Dofinansowanie: 1,6 mln zł

Projekt przewiduje wymianę pieców węglowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Augustów oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń. Będzie to 161 instalacji (160 kotłów na biomasę, 1 kocioł olejowy). Energia cieplna wytwarzana będzie na własne potrzeby.

Poleć innym: