Komisja Europejska kolejny raz odwiedziła Podlaskie

25.04.2018

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego oraz jego pierwsze efekty były tematami dwudniowej (23 – 24 kwietnia) wizyty przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Nasz region odwiedzili Wolfgang Münch, zastępca dyrektora ds. Polski w KE, Anna Modzelewska z w Dyrekcji Generalnej ds. polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Rafał Janas i Aneta Sobotka z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

W poniedziałek, 23 kwietnia, goście z Brukseli spotkali się w urzędzie marszałkowskim z wicemarszałkiem Maciejem Żywno oraz dyrektorami departamentów odpowiedzialnych z realizację RPOWP. Podczas spotkania został m.in. przedstawiony stan realizacji programu. Wynika z niego, że do końca pierwszego kwartału 2018 roku zostało ogłoszonych 271 konkursów oraz 60 naborów pozakonkursowych. Wpłynęło 2941 wniosków poprawnych pod względem formalnym. Podpisanych zostało 759 umów o dofinansowanie o wartości ponad 3 mld zł i dofinansowaniu ponad 2,1 mln zł, co stanowi 44,6 proc. alokacji. Z kolei wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią 7,6 proc. alokacji.

Drugiego dnia wizyty, przedstawiciele KE spotkali się z beneficjentami projektów pozakonkursowych: Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego.

Zobaczyli też projekty dofinansowane z RPOWP na lata 2014-2020. A były to:

  • „Renowacja podlaskiej perły baroku – zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie”

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie

W ramach projektu odnawiany jest przepiękny kościół Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Przeprowadzane są w nim prace konserwatorskie i restauratorskie. To m.in.: osuszenie ścian, termomodernizacja, odnowienie i zabezpieczenie polichromii, ołtarzu głównego i bocznych, konserwacja muzealiów. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Został wzniesiony z fundacji Jana Klemensa Branickiego w latach 1742-50.

Kościół po renowacji będzie udostępniany zwiedzającym, zostanie nawet przygotowana aplikacja na telefony komórkowe ułatwiająca zwiedzanie.

Koszt inwestycji: 7,4 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 6,3 mln zł

  • „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie”

Beneficjent: Muzeum Podlaskie

Remont zabytkowych obiektów: Synagogi i Domu Talmudycznego (izolacje ścian fundamentowych, odwodnienie, wymiana stolarki, nowa elewacja, dach z obróbkami blacharskimi, przyłącze i instalacja cieplna oraz przyłącze kanalizacji deszczowej), zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, w tym z zakresu TIK (infokioski, stół multimedialny, bezprzewodowy system nagłośnieniowy, audioprzewodniki, nowe systemy wystawiennicze).

Koszt inwestycji: 2,8 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 1,4 mln zł

  • „Innowacyjna technologia produkcji okien Powertherm" 

Beneficjent: Witraż Sp. z o.o.

W ramach inwestycji firma zmodernizowała linię produkcyjną, która pozwoliła na wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien Powertherm. Dzięki zastosowaniu nowej technologii uzyskano okna o znacznie lepszych parametrach jakościowych, posiadających znacznie większą wytrzymałość. Okna są bardziej szczelne oraz posiadają estetyczny wygląd. Dzięki realizacji projektu spółka Witraż jako jedyna firma w kraju produkuje okna o tzw. bezwypływkowej spoinie zgrzewu naroża.Koszt inwestycji: 14,8 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 4,7 mln zł

  • Projekt: „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!” (projekt zintegrowany)

Beneficjent: Miasto Białystok/Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Dzięki realizacji projektu uczniowie „Gastronomika” zyskają kompetencje dostosowane do potrzeb podlaskiego rynku pracy. Chodzi o młodzież kształcącą się w zawodach: kucharz i cukiernik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner. Projekt obejmie 350 uczniów i 20 nauczycieli. W jego ramach odbędą się m.in. praktyki i staże u pracodawców, kursy zawodowe oraz kursy, które pomogą w zwiększeniu mobilności młodych ludzi na rynku pracy. Uczniowie będą też mogli skorzystać z nowoczesnego poradnictwa zawodowego. Szczególnie zdolni uczniowie mają szansę na stypendia. Z kolei dla nauczycieli zawodu przewidziane są kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe. W ZSG zostaną też wyposażone pracownie dydaktyczne. „Miękka” część projektu ma się zakończyć pod koniec 2022 roku.

Projekt przewiduje też przebudowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego, które działa przy Zespole Szkół Gastronomicznych. Dzięki temu powstanie nowoczesna placówka szkoleniowa spełniająca normy bezpieczeństwa i jakości żywności. Inwestycja ma się zakończyć w 2019 roku.

EFS – koszt projektu: 3,3 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 3,2 mln zł / EFRR – koszt inwestycji: 6,3 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 5,3 mln zł

 

Poleć innym: