Komisja Europejska w przedszkolu i centrum integracji społecznej

06.03.2019

Jak województwo podlaskie wspiera aktywizację zawodową, integrację społeczną czy edukację – o tym mogły się przekonać Judit Rozsa i Aneta Sobotka z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, które w środę, 6 marca, odwiedziły Podlaskie.

– Bardzo się cieszymy z tej wizyty. To ważne, merytoryczne spotkanie, które przyniesie korzyści dla całego regionu – przywitał gości Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

– Chętnie przyjechałam do Państwa, do waszego regionu. To okazja dla nas, aby się czegoś nauczyć, posłuchać waszych pomysłów, dowiedzieć, z czego jesteście dumni, a co stanowi jeszcze wyzwanie – powiedziała Judit Rozsa, dyrektor ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. – To ważny moment. Program wchodzi w decydującą fazę, a na horyzoncie mamy już następną perspektywę finansową – dodała.

Szybciej i łatwiej

Tematem spotkania w UMWP był stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zwłaszcza w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP poinformowała, że zostały ogłoszone 402 konkursy oraz 66 naborów pozakonkursowych, podpisano 1471 umów o dofinansowanie o wartości 4,65 mld zł, których dofinansowanie z UE wyniosło 3,13 mld zł, co stanowi prawie 64 proc. alokacji z Unii Europejskiej dla naszego regionu. Przedstawiła również rozwiązania i uproszczenia, które wprowadzono, by przyspieszyć wdrażanie RPO i ułatwić prowadzenie projektów przez beneficjentów. To m.in. etapowe rozstrzyganie konkursów, wprowadzenie w kryteriach dopuszczających możliwości jednokrotnej pomocy, spotkania beneficjentów z opiekunami projektów w zakresie rozliczania wniosków o płatność czy warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców.

Z wizytą u beneficjentów

Przedstawicielki KE zobaczyły również efekty projektów, realizowanych w ramach RPOWP, a dofinansowywanych z EFS. Odwiedziły przedszkole w Grabówce, które powstało jako tzw. projekt zintegrowany. W części inwestycyjnej, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybudowano budynek: sale dydaktyczne, kuchnię, stołówkę, a także plac zabaw i parking. W części finansowanej z EFS, zostało utworzonych 120 miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lata. Skorzystają one z wielu zajęć dodatkowych, m.in. językowych, tanecznych, umuzykalniających, sportowych. Koszt tego projektu to prawie 9 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 blisko 5 mln zł (z czego część EFS to 1,24 mln zł).

Następnie goście odwiedzili białostockie Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, które realizuje projekt skierowany do 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Obejmuje on stworzenie miejsc reintegracji społeczno-zawodowej (m.in. w zawodach: opiekunka osób starszych, pomoc kuchenna, konserwator budynków) w Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” w Białymstoku oraz utworzenie filii CIS w Turośni Kościelnej. Koszt tego projektu wynosi 1,28 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego stanowi 1,21 mln zł.

Poleć innym: