Komunikat dotyczący konkursu z Działania 2.1 RPO

11.05.2018

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków na rok 2018, termin rozpoczęcia naboru wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku do Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy zaplanowany został na czerwiec 2018 r. A zatem, ogłoszenie ww. konkursu powinno nastąpić w maju 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy zgłosił zmianę do RPOWP, w celu objęcia wsparciem nowej grupy docelowej w ramach ww. naboru. W rezultacie planowanych zmian do czasu zmiany i zatwierdzenia dokumentów programowych, tj. RPOWP oraz SZOOP nie jest możliwe ogłoszenie konkursu w terminie przewidzianym w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018.

Informacja o nowym terminie naboru wniosków w ramach Działania 2.1 zostanie opublikowana w formie odrębnego Komunikatu na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na stronie rpo.wrotapodlasia.pl.

Pełna treść komunikatu (DOCX 71 kB)

Poleć innym: