Komunikat dotyczący Działania 2.2. RPO

11.05.2018

Termin rozpoczęcia naboru wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku do Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie, zaplanowany został na czerwiec 2018 r. A zatem, ogłoszenie ww. konkursu powinno nastąpić w maju 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy zgłosił zmianę do RPOWP, w celu objęcia wsparciem nowej grupy docelowej w ramach ww. naboru. W rezultacie planowanych zmian do czasu zmiany i zatwierdzenia dokumentów programowych, tj. RPOWP oraz SZOOP nie jest możliwe ogłoszenie konkursu w terminie przewidzianym w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018.

Informacja o nowym terminie naboru wniosków w ramach Działania 2.2 zostanie opublikowana w formie odrębnego Komunikatu na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na stronie rpo.wrotapodlasia.pl.

Pełna treść komunikatu (DOCX 72 kB)

Poleć innym: