Komunikat dotyczący konkursu na projekty zintegrowane w ramach Poddziałania 3.1.3/8.2.2

07.09.2017

Komunikat dotyczy naboru nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17 ogłoszonego w ramach Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 3 do części C Kryteria wyboru projektów (Dokumenty - EFRR). W związku z powyższym, przygotowując pełne wnioski o dofinansowanie, Wnioskodawcy zakwalifikowani do II etapu oceny powinni uwzględnić obowiązujące Kryteria wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu (PDF 401 kB)

Aktualne kryteria wyboru projektów (PDF 301 kB)

Poleć innym: