Komunikat dotyczący naboru na projekty zintegrowane w ramach Poddziałania 3.1.3/8.2.2

04.01.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości zaktualizowaną Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPPD.03.01.03-IZ.00-20-002/17, będącego częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17.

Zaktualizowana lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej (PDF 377 kB)

Poleć innym: