Komunikat dotyczący naboru nr 2/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

07.09.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkurusu, w Rozdziale VI Procedura Odwoławcza.

Pełna treść komunikatu (DOC 657 kB)

Poleć innym: