Komunikat dotyczący naboru w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

26.06.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z treścią komunikatu z 15 maja 2018 roku informują, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej

Działania 7.2: Rozwój usług społecznych

Poddziałania 7.2.2: Rozwój usług społecznych w ramach BOF

zostanie ogłoszony 29 czerwca 2018 roku.

Ogłoszenie przedmiotowego naboru zostanie opublikowane na stronach www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz www.bof.org.pl.

Poleć innym: