Komunikat dotyczący naboru wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

08.06.2017

Instytucja Zarządzająca RPOWP informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, tj. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w zakresie wskazanym w poniższym komnunikacie.

Pełna treść komunikatu z dnia 08.06.2017 (PDF 272 kB)

Poleć innym: