Komunikat dotyczący naboru wniosków w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

30.05.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, informuje, iż w związku ze zmianą Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020, w dniu 31 maja 2017 r. ogłosi konkurs o nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie RPOWP 2014-2020.

Pełna treść komunikatu (DOCX 523 kB)

Poleć innym: