Komunikat dotyczący ogłoszenia konkursu w ramach Działania 8.5 Rewitalizacja

11.01.2018

Komunikat dotyczy uruchomienia konkursu nr RPPD.08.05.00-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) informuje, iż ogłoszenie przedmiotowego naboru zostanie opublikowane na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl w drugiej połowie stycznia 2018 r.

Poleć innym: