Komunikat dotyczący ogłoszenia naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

31.07.2018

Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zmianie ulega termin ogłoszenia konkursu (wskazany w komunikacie z dnia 28.06.2018 r.). Planowany termin uruchomienia konkursu to I połowa sierpnia br. (zgodnie z komunikatem z dnia 28.06.2018 r. termin ten określono na lipiec 2018 r.).

 

Poleć innym: